Stolarska

Pracownia

Rzemieślnicza

Boazerie z drewna
Na indywidualne zamówienie możemy zaprojektować i wykonać boazerię wykonaną z naturalnego drewna.