Stolarska

Pracownia

Rzemieślnicza

Budowle ogrodowe
Drewno które stosowane jest przy warunkach zewnętrznych ma odpowiednią wilgotność i jest odpowiednio zabezpieczone.